sobota, 15 maja 2010

Uroczystość poświęcenia tablicy Jana Pawła II na Kopie Biskupiej

90 rocznica urodzin papieża Jana Pawła II – uroczystość poświęcenia  tablicy na Kopie Biskupiej

„ W górach zawsze byliśmy wolni „      W sobotę 15 maja 2010 roku na Kopie Biskupiej przy Krzyżu Pojednania została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca pontyfikat, rocznicę urodzin i śmierci papieża Jana Pawła II. Uroczystego poświęcenia tablicy dokonali, ksiądz Martin Davic-generalny wikary Biskupstwa Ostravskiego, ksiądz prałat -Tomasz Horak z parafii w Nowym Świętowie oraz ksiądz kapelan Pavel Kuchar ze Zlatych Hor. W uroczystości brało udział kilkadziesiąt osób z Polski i Czech a całość  uświetnił pokaz musztry i oddanie salw honorowych przez Regiment Gwardii Cesarskiej ze Zlatych Hor.  Przed krzyżem miałem okazję  opowiedzieć zebranym kilka zdań o naszym papieżu i jego proroczych słowach, które dzisiaj tu na Kopie są tego dobitnym potwierdzeniem i świadectwem.

 „ Już za trzy dni – 18 maja 2010 roku będziemy obchodzić 90-tą rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Drugiego kwietnia obchodziliśmy 5-tą rocznicę  śmierci a 16-go października przypadać będzie 33 rocznica rozpoczęcia  pontyfikatu-papieża Polaka. Jest to więc szczególny rok, są to szczególne daty oraz szczególne miejsce wmurowania tej pamiątkowej tablicy. Słowa „w górach zawsze byliśmy wolni” wypowiedział Jan Paweł II  przebywając na wakacjach we włoskiej dolinie Aosty. Wtedy rozmawiając z przygodnymi pasterzami mówił im o wolności duchowej jaką można przeżyć w otoczeniu gór. Wspomniał, że wiele razy w swoim życiu, kiedy potrzebował lub musiał być wolnym fizycznie, moralnie a niekiedy politycznie, to tę wolność i spokój zawsze odnajdował wysoko w górach. Stoimy tu dzisiaj na naszej Kopie Biskupiej, przy Krzyżu Pojednania, przy tablicy upamiętniającej naszego Papieża. Nie sposób już nie zauważyć w najbliższym otoczeniu krzyża  słupów granicznych na których jeszcze nie tak dawno wisiały tablice ostrzegające nas turystów – „ Pozor Statni Hranice”, „ Granica Państwa –Przekraczanie Wzbronione”, czy tablica z napisem „ Przejście Turystyczne – czynne od kwietnia do października w godzinach od 8.oo – 16.oo”.Pamiętamy jak tego skrawka ziemi po obu stronach granicy pilnowali żołnierze z karabinami. Przypomnijmy sobie słowa Jana Pawła II wygłoszone 22 października 1978 roku w Watykanie podczas mszy inaugurującej Jego pontyfikat. Wołał on wtedy do całego świata – „ nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, jego zbawczej władzy. Otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji i rozwoju”. Te słowa były początkiem nadziei i oczekiwania normalności. Doczekaliśmy się.  Od kilku lat już żadna granica nie dzieli nam tej góry – to w dużej mierze zawdzięczamy właśnie temu papieżowi”.

KRZYŻ  POJEDNANIA  ZOSTAŁ  POSTAWIONY  NA SZCZYCIE KOPY BISKUPIEJ  W DNIU 14  WRZEŚNIA  2004 ROKU  W DNIU ŚWIĘTA PODWYŻSZENIA KRZYŻA PAŃSKIEGO. 

KRZYŻ  ZOSTAŁ  POSTAWIONY  NA  KAMIENNYM  COKOLE  PRZEZ  MIRKA  PETRIKA  JEGO SYNA  MIRKA  PETRIKA  JR.  ZE  ZLATYCH  HOR  I EDWARDA  ŚWIECA  Z  GŁUCHOŁAZ.

Galeria:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz